Bodemonderzoek

Bodem

Om gezond te kunnen wonen en werken is het voor iedereen van belang dat de bodem geen risico’s oplevert.
De bodem is daarmee ook direct van invloed op de waarde van onroerend goed. Heeft uw bedrijf de verplichting om de actuele bodemkwaliteit vast te stellen? Heeft u bouw of ontwikkelingsplannen en wilt u duidelijk kunnen aantonen dat de bodem geen schadelijke verontreinigingen bevat voor toekomstige bewoners? Ook bij de ontwikkeling van locaties en gebieden door een gemeente, voor inbreiding, woningbouw en voor de aanleg van bedrijventerreinen worden vastgesteld of de bodemkwaliteit een belemmering vormt. Schakel daarom Tonny Eidhof Advies in. 

Toegevoegde waarde

Tonny Eidhof is al sinds de jaren tachtig betrokken bij bodemonderzoeken. Een bodemonderzoek heeft altijd gevolgen. Het kan zijn dat de aanleiding voor het onderzoek zonder verdere bodemproblemen kan worden gerealiseerd. Het kan echter ook zijn dat er randvoorwaarden worden gesteld bijvoorbeeld in verband met een beperking van afvoermogelijkheden, een nader onderzoek of een bodemsanering.

Eidhof Advies levert toegevoegde in uw bodemonderzoek: het proces wordt goed begeleid. Ik heb vele onderzoeken uitgevoerd voor particulieren, bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, makelaars, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Tevens heeft hij veel ervaring in de ‘bevoegd gezag’-rol voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ministeries.
Op basis van deze ervaringen aan ‘beide kanten’ van de tafel, is hij uitstekend in staat om vast te stellen wat moet en wat niet nodig is. Voor de opdrachtgever is het immers van groot belang dat de werkzaamheden niet door onverwachte bodemproblemen vertraging oplopen.

Uitvoering

De onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en veldmedewerkers die werken conform de geldende SIKB-richtlijnen. De onderzoeken worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en richtlijnen. Indien een asbestonderzoek vereist is, wordt dit eveneens uitgevoerd conform de geldende normen door gecertificeerde deskundigen.